• Bilgisayar,
  • Yazılım,
  • Veritabanı, vb.
Eğitimi veren kursların faaliyetleri (temel, orta ve yükseköğretim düzeyinde verilen eğitim hariç)